Luistergroepen, starten of deelnemen

Wat is een MusicBakery Luistergroep?

Elke deelnemer aan een Luistergroep is lid van de landelijke MusicBakery voor de noodzakelijke muzikale en organisatorische ondersteuning. Een Luistergroep maakt met elkaar afspraken en kiest in overleg met ons voor eigen muziek. De MusicBakery zorgt daarna tijdig voor ondersteunende documentatie en een login op Spotify, zodat de deelnemers de klaargezette afspeellijsten op het geplande moment met elkaar kunnen beluisteren.
Het gaat per Luistergroep in de regel om afspraken over de volgende punten:

 • welke ‘luisterambitie’ hebben we met elkaar?
 • hoeveel bijeenkomsten per seizoen?
 • op een middag of avond?
 • welke aanvangs- en eindtijd?
 • welke data (agenda vooraf vastleggen)?
 • wisselend bij een deelnemer thuis of anders?
 • wisselend een inleider die zich op de muziek richt?
 • wisselend een gastheer/gastvrouw/voorzitter die de logistiek van de bijeenkomst bewaakt, zoals het tijdsverloop, hapjes, drankjes & techniek?
 • gaan we naast Spotify ook eigen LP’s of CD’s gebruiken?
 • is streven naar consensus over de beluisterde muziek gewenst of juist niet?
 • welke contactgegevens uitwisselen om elkaar (tijdig) te kunnen bereiken?

Zelf starten

(c) Cesar Guadarrama Cantu

We zijn een landelijke muziekclub in opbouw en we willen iedereen ondersteunen bij de groei van het aantal luistergroepen en het aantal deelnemers. Graag zelfs.
Je kunt op elk moment zelf een Luistergroep starten. Wij helpen je dan bij de opzet en de selectie van de muziek, zoveel mogelijk in overleg met de deelnemers van je groep.

Ook helpen we je bij het vinden van voldoende deelnemers. We hebben al een verzendlijst van honderden muziekliefhebbers, ook bij jou in de buurt. Met het merendeel daarvan hebben wij zelf al eerder persoonlijk kennis gemaakt, dus helemaal onbekend zijn die voor ons niet.

Klik hier als je meer informatie wilt om zelf een luistergroep te starten en verzend de email.

Deelnemen aan een bestaande luistergroep

Prima idee om eerst te willen ervaren hoe een MusicBakery Luistergroep in zijn werk gaat. Je kunt je dan als kennismaker voor het resterende deel van het seizoen en op basis van een reeds bestaande agenda deelnemen.
Later kun je alsnog beslissen of je deelnemer blijft van die Luistergroep of toch met je eigen Luistergroep begint.

Klik hier als je meer informatie wilt om deel te nemen aan een luistergroep bij jou in de buurt en verzend de email.
Noot: sommige luistergroepen kennen een wachtlijst omdat ze nog geen vrije plaatsen hebben.